Venue: Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego